loading

Sobota 4 tygodnia Wielkiego Postu

Zostaliśmy odkupieni drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez skazy (antyfona na komunię). Jest to prawda centralna naszej wiary. Ofiarowanie baranka bez skazy wielokrotnie pojawia się na kartach Biblii. Począwszy od ofiary Abrahama, przez baranka paschalnego, aż do ofiary krzyżowej na Golgocie. W Starym Testamencie ofiarowano krew niewinnego baranka. Obraz baranka niepokalanego jest drogą zwycięstwa. Baranek prowadzony na rzeź jest zapowiedzią ofiary miłości przynoszącej oczyszczenie i uzdrowienie. Kto przyjmuję pokorę i czystość Baranka, ten zostaje uświęcony i ma z nim współudział.