loading

Sobota 5 tygodnia Wielkiego Postu

Chrystus umiera, aby zgromadzić w jedno wszystkie rozproszone dzieci Boże (antyfona na komunię). Śmierć Chrystusa nie jest przyczyną rozproszenia, ale znakiem zjednoczenia. Choć na Golgocie krzyż Zbawiciela dla uczniów był „zgorszeniem” i przyczyną rozproszenia, to po Zmartwychwstaniu nabiera nowego sensu – jako znak zjednoczenia i miłości. Z tajemnicy ofiary krzyżowej rodzi się łaska chrztu. Chrzest jest wprowadzeniem wierzących w misterium paschalne, w tajemnicę jedności z Ojcem i Synem, i Duchem Świętym. Sakrament chrztu włącza nas w tę wielką tajemnicę jedności i życia w Trójcy Przenajświętszej: Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef 4, 5).