loading

Środa 4 tygodnia Wielkiego Postu

Wielki Post jest czasem szczególnej łaski (antyfona na wejście). Nie chodzi tu o czas w sensie chronologicznym, który przemija. Jest to czas określony i wyznaczony przez Boga, który staje się wydarzeniem zbawczym. Ci, którzy idą drogą sprawiedliwości, zostają w niej jeszcze bardziej ugruntowani, a nawracający się grzesznicy otrzymują odpuszczenie grzechów (kolekta). Wielki Post jest zatem wyznaczonym czasem działania łaski, który obejmuje zarówno sprawiedliwych jak i grzeszników. Bóg nie pragnie nas dzielić na lepszych i gorszych, ale nawracać i umacniać. Udziela potrzebnych łask w konkretnym czasie, zgodnie ze stanem ducha i powołania. Jest przecież kochającym Ojcem wszystkich dzieci i dobrze wie, jakie najlepsze lekarstwo (łaskę) udzielić swoim dzieciom w danej chwili (modlitwa po komunii).