loading

Środa 5 tygodnia Wielkiego Postu

Bóg obdarza nas darami duchowymi, abyśmy dobrze potrafili zrealizować drogę powołania i nieustannie mogli dojrzewać w miłości. Szczególnym darem Boga jest wolność, która otwiera perspektywę dobrowolnego przyjęcia Boga. Niestety z tym darem mamy najwięcej problemu, gdyż wolność bez Boga staje się hołdowaniem fałszywym bożkom. Dlatego Bóg pragnie nas wyzwolić od błędnego realizowania wolności. Jest to w pewnym sensie paradoks, że zostajemy wyzwoleni od „naszej wolności”, gdyż ona stała się niewolą. Zatem Bóg pragnie wyprowadzić nas z niewoli ku prawdziwej wolności. Eucharystia jest drogą, która uzdrawia, oczyszczając serce ze złych skłonności, aby utwierdzić nas w przyjaźni z Bogiem (modlitwa po komunii).