loading

Środa w Oktawie Wielkanocy

Uczniowie poznają Jezusa przy łamaniu chleba (antyfona na komunię). Nie jest to tylko zwykły znak rozpoznawczy czy pamiątka jakiegoś wydarzenia z przeszłości. W Eucharystii jest żywy Jezus ze swoim ciałem i duszą, i bóstwem. Jest to żywa i jedyna ofiara, która uobecnia się na wszystkich ołtarzach świata. Łamanie chleba jednoczy uczniów Chrystusa wokół stołu Mistrza. I dzisiaj Eucharystia jest jedna i jednoczy wszystkich, którzy się gromadzą w imię Jezusa. Przystępując do stołu Pańskiego otwórzmy nasze serca i umysły na żywego i zmartwychwstałego Jezusa. Zaśpiewajmy w głębi duszy i dzisiaj: jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna.