loading

Wielki Czwartek – Msza Krzyżma

Dzisiaj gromadzimy się w katedrze – która jest znakiem jedności diecezji i Kościoła powszechnego – aby wspólnie z Biskupem diecezjalnym dziękować Bogu za dar kapłaństwa Chrystusowego. Każdy z nas jest powołany, by życiem głosić Chrystusa, dając świadectwo Jego miłości. W tym dniu w sposób szczególny stają przed nami kapłani, którym Bóg zlecił misję głoszenia Ewangelii i uświęcania Kościoła przez sakramenty święte. Każdy z nas w sakramencie chrztu został namaszczony krzyżmem zbawienia, by ogłaszać wielkie dzieła Boże. Uczestniczymy w kapłaństwie powszechnym, by w jedności z kapłanami nieść światu Chrystusa. Bóg również i nas posyła, abyśmy byli Jego świadkami w jedności i miłości całego Kościoła Chrystusowego, jako bracia i siostry w Chrystusie.