loading

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

Chrystus przed Męką i Śmiercią ustanowił Kościołowi nową wiekuistą Ofiarę i Ucztę swojej miłości (kolekta). Nie można zrozumieć Ofiary Jezusa bez wnikania w tajemnicę miłości służebnej. Gdy Pan wstał od wieczerzy, nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi; taki przykład im zostawił (pierwsza antyfona przy obrzędzie umycia nóg). Przygotowaniem do Eucharystii oraz jej przedłużeniem jest miłość służebna. Eucharystia jest ucztą miłości, zgłębiania tajemnicy Boga. Nie jest biernym uczestniczeniem, ale zaproszeniem, by naśladować dobroć Boga i uczestniczyć jak najpełniej w Jego błogosławieństwie.