loading

Celebracja misterium paschalnego jest szczytem i źródłem działalności Kościoła Chrystusowego. Chrystus przez błogosławioną Mękę i Śmierć oraz chwalebne Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie dokonał dzieła odkupienia człowieka. Bóg, który stworzył człowieka z miłości, kierując się miłością, objawia pełnię swej miłości w umiłowanym Synu, dokonując doskonałego dzieła odkupienia. W miłości Chrystusa Bóg został uwielbiony, a człowiek ocalony od wiecznego potępienia. Chrystus, umierając, pokonał naszą śmierć, a zmartwychwstając, przywrócił nam życie nieśmiertelne. Uwielbiajmy miłość Boga do rodzaju ludzkiego i odpowiedzmy naszą wiernością i wdzięcznością, a może wtedy nauczymy się prawdziwej miłości według serca Jezusowego.

jest