loading

Wielki Poniedziałek

Męka Chrystusa uwolniła nas od potępienia i przyniosła życie wieczne (modlitwa nad darami). Sakramentalna Ofiara uobecnia Misterium Paschalne. Nie wystarczy „przyjmować” Komunię, trzeba „spożywać” owoce Męki Chrystusa, to znaczy hojnie otworzyć serca na Boga, który nas nawiedza i pragnie uświęcić. Uświęcenie dokonuje się mocą samego nawiedzenia. Aby było jak najbardziej owocne konieczna jest nasza odpowiedź – czujna miłość (modlitwa po komunii). Sami jednak nie jesteśmy w stanie ustrzec zbawiennych darów udzielonych przez Chrystusa. Potrzeba prawdziwego zanurzenia w Misterium Paschalnym Chrystusa.

jest