loading

Syn Boży przez śmierć krzyżową uwolnił nas od władzy szatana (kolekta). W Chrystusie jesteśmy wezwani do pełnej służby Bogu. Jezus dał nam przykład ofiarowania się Bogu: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu (antyfona na komunię). Eucharystia uzdalnia nas do wnikania w tajemnicę Męki Chrystusa (modlitwa nad darami). Pierwszym krokiem ku Bogu jest posłuszeństwo, nie tylko w łatwych sprawach, ale tam, gdzie potrzeba szczególnej wierności i wytrwałości, bo i Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu (antyfona na wejście).