loading

WIELKI TYDZIEŃ – NIEDZIELA PALMOWA, rok C

Wypełniają się słowa Psalmu 24: Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się, odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały (antyfona na wejście). Psalmista dalej pyta i udziela odpowiedzi: Któż jest tym Królem chwały? Pan zastępów jest Królem chwały. Dalej udziela pełniejszej odpowiedzi: Hosanna na wysokości. Bądź błogosławiony, Panie, który przychodzisz, aby nam okazać miłosierdzie. Bóg wkracza w tajemnicę życia i śmierci. Przechodzi przez bramę, która nieznana jest każdemu człowiekowi, a nawet często wzmaga lęk i przerażenie. Potężny Król przybywa, aby okazać nam pełnię miłosierdzia. Trzeba zatem otworzyć szeroko bramy serca, aby mógł uroczyście wjechać Zbawiciel świata. Niech i dzisiaj zabrzmi radosne hosanna – wybaw nas.