loading

Bóg jest zdradzony. Grzech sprawia, że zrywamy przyjaźń z Bogiem. Mimo to On nigdy nie traktuje nas jako nieprzyjaciół: Bóg nie oszczędził własnego Syna, lecz wydał go za nas wszystkich (antyfona na komunię). Jakże przeogromna jest Jego miłość do każdego człowieka! Bóg nikogo nie uważa za wroga. Nikogo z nas nie odrzuca. Misterium Męki Pańskiej nie jest naszym oskarżeniem, ale łaską przebaczenia i uzdrowienia. Jest to zachętą dla nas, aby naszych braci również nie traktować jako wrogów, ale włączać ich w tajemnicę Misterium Krzyża. W Psalmach modlimy się do Boga, wzywając, aby uwolnił nas od nieprzyjaciół i kłamliwych świadków (antyfona na wejście). Jest to prośba, abyśmy i my sami nie wchodzili na drogę kłamstwa i podstępu, ale szukali ratunku i rady u Boga. Przecież Bóg najlepiej nas poprowadzi i wzmocni działanie swojej łaski.

jest