loading

Wtorek w Oktawie Wielkanocy

Owocami Paschy Chrystusa jest nasza radość i wolność (kolekta). Chrystus już wcześniej to zapowiedział Apostołom, pouczając o sensie naszego współcierpienia z Nim: smutek wasz przemieni się w radość (por. J 16, 20). Realizują się też słowa Jezusa o przyjęciu i mocy uzdrowienia ofiary Jezusa: Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni (J 8, 36). Droga prawdziwego ucznia Jezusa to droga wolności w Chrystusie. Jest to wolność dzieci kochającego Boga Ojca. Jest to wolność od grzechu i zła, aby zachować łaskę Chrystusa. A łaską Chrystusa jest udział w życiu samego Boga i perspektywa wiecznego szczęścia w Bogu.