loading

Dział „Rok liturgiczny” zawiera teksty od Wielkiego Czwartku do 4 tygodnia Wielkanocy. Dzień Zmartwychwstania to Ewangelia o Apostołach przy grobie Jezusa. Do 3 niedzieli Wielkanocy czytania opowiadają o ukazywaniu się Chrystusa Zmartwychwstałego, a 4 niedziela Wielkanocy mówi o Dobrym Pasterzu, który zna swoje owce tak, jak Ojciec zna swojego Syna. Natomiast tematem działu „Katecheza liturgiczna” są obrzędy wstępne i liturgia słowa: ich rola i znaczenie jako elementów Mszy św.Komentarze: Ewa Żylińska
Modlitwa wiernych: Nina Majek
Wprowadzenia do liturgii słowa na niedziele: ks. Adam Dynak

 
 
 

 
 
 
 

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.

jest