loading

Kwietniowy numer miesięcznika liturgicznego „Od Słowa do Życia” jest wyjątkowy, ponieważ zawiera pełne teksty na najważniejsze dni w roku liturgicznym. Rozpoczyna się od dni poprzedzających Wielki Tydzień, następnie zawiera pełne teksty Mszy Krzyżma – odprawianej raz w roku, w Wielki Czwartek w katedrach. Podczas tej Mszy św. kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia złożone wobec biskupa i wspólnoty Kościoła w dniu święceń, a biskup poświęca oleje używane później w naszych kościołach podczas celebracji sakramentów: chrztu, bierzmowania, święceń prezbiteratu oraz podczas poświęcenia kościoła i namaszczenia chorych. W naszym miesięczniku zostały umieszczone również wszystkie teksty potrzebne podczas Wigilii Paschalnej celebrowanej w nocy z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę, która jednak jest już celebracją Zmartwychwstania Chrystusa. Kolejne dni to oktawa Wielkanocy, wraz z przypadającą na jej zakończenie Niedzielą Miłosierdzia rozpoczynającą Tydzień Miłosierdzia, i dni trzeciego tygodnia Wielkanocy, które następują po niej.
W dziale „Rok liturgiczny” została omówiona „paschalna droga wtajemniczenia chrześcijańskiego” ukazująca obrzędy, w których w czasie Wielkanocy uczestniczą katechumeni przystępujący do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej.
Natomiast w dziale „Katecheza liturgiczna” zostały omówione „Obowiązki i posługi w sprawowaniu liturgii słowa w Mszy Świętej”.
Tekstom biblijnym i liturgicznym towarzyszą w tym miesiącu komentarze ks. Stanisława Radulskiego, pallotyna, i modlitwa wiernych napisana przez Kingę Gorczycką-Smyk oraz zaproszenie na rekolekcje różańcowe do Gietrzwałdu, które odbędą się w maju br., a poprowadzi je ks. Maciej Będziński, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Komentarze: ks. Sławomir Radulski SAC
Rok liturgiczny: s. Anna Hyszko CHR
Modlitwa wiernych: Kinga Gorczycka-Smyk, Redakcja
Wprowadzenia do liturgii słowa na niedziele: ks. Sławomir Radulski SAC


 
 
 
 
 
 
 

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.

jest