loading

W listopadowym numerze miesięcznika Od Słowa do Życia czytelnicy znajdą, jak zawsze, teksty liturgiczne na każdy dzień miesiąca, wzbogacone o komentarze do każdego czytania i wprowadzenie do każdego dnia, oraz pytania do refleksji, które mogą posłużyć w osobistym rachunku sumienia.

W dziale „Rok liturgiczny” zostały omówione treści czytań na 31-33 niedzielę w ciągu roku, oraz uroczystość Chrystusa Króla. Natomiast w dziale „Katecheza liturgiczna” kontynuowane jest omówienie przebiegu Mszy św. z ludem – liturgia eucharystyczna i obrzędy zakończenia – tak, jak zostało to ujęte w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału rzymskiego.
Ponadto w tym numerze warto się zatrzymać nad tekstami trzech mszy przeznaczonych na dzień zaduszny, gdyż w kościołach zwykle uczestniczymy tylko w jednej z nich i treści pozostałych nie znamy.

Nie zapominajmy również o zapoznaniu się z myślą bł. Jakuba Alberionego, która może nam towarzyszyć przez cały ten miesiąc, a została umieszczona na okładce: Człowiek stworzony przez Boga może osiągnąć swój cel jedynie wtedy, gdy szuka Boga, wypełnia się Nim, jednym słowem staje się święty. „Jest wolą Boga, abyście byli święci” (1 Tes 4, 3).

Komentarze: ks. Łukasz Laskowski
Modlitwa wiernych: : Ewa Żylińska
Wprowadzenia do liturgii słowa na niedziele: redakcja

 
 
 

 
 
 
 

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.