loading

W roku liturgicznym listopad to ostatni miesiąc okresu zwykłego. Rozpoczyna go uroczystość Wszystkich Świętych i następujący zaraz po niej Dzień Zaduszny (Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych), a kończy święto św. Andrzeja Apostoła – które w tym roku przypada już w Adwencie. Teksty liturgiczne, które nam towarzyszą w tym czasie, zostały opatrzone komentarzami ks. Piotra Jaworskiego. W numerze nie brakuje Obrzędów Mszy św., wśród których warto zwrócić uwagę na prefacje o zmarłych (zamieszczamy wszystkie pięć). Warto pochylić się nad nimi w naszej modlitwie, pogłębiając w ten sposób nie tylko znajomość nauczania Kościoła na temat życia wiecznego, ale też własną refleksję nad przemijaniem.

Komentarze: ks. Piotr Jaworski
Modlitwa wiernych: Redakcja, Elżbieta Polkowska
Wprowadzenia do liturgii słowa na niedziele: ks. Adam Dynak


 
 
 
 
 
 
 

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.