loading

PRZYGOTOWANIE DARÓW

K. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, * który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; * Tobie go przynosimy, * aby stał się dla nas chlebem życia.

W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Przez to misterium wody i wina * daj nam, Boże, udział w Bóstwie Chrystusa, * który przyjął nasze człowieczeństwo.
K. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, * które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich; * Tobie je przynosimy, * aby stało się dla nas napojem duchowym.

W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym; * niech
nasza ofiara tak się dzisiaj dokona * przed Tobą, Panie Boże, * aby się Tobie podobała.
Obmyj mnie, Panie, z mojej winy * i oczyść mnie z grzechu mojego. 

K. Módlcie się, * aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.
W. Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, * a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

MODLITWA NAD DARAMI

PREFACJA

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.

K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.

K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.

Kapłan razem z wiernymi kończy prefację, śpiewając lub głośno mówiąc:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

K. Oto wielka tajemnica wiary.
W. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

Albo

K. Wielka jest tajemnica naszej wiary.
W. Ile razy ten Chleb spożywamy * i pijemy z tego Kielicha, * głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale.

Albo

K. Uwielbiajmy tajemnicę wiary.
W. Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata.

Albo

K. Tajemnica wiary.
W. Chrystus umarł, * Chrystus zmartwychwstał, * Chrystus powróci.

 

Części stałe

Comments are disabled.

jest