loading

Lutowy numer miesięcznika Od Słowa do Życia zawiera pełne teksty liturgiczne na kolejne tygodnie okresu zwykłego, którego pierwsza część w tym roku kalendarzowym jest wyjątkowo długa, bo obejmuje aż osiem niedziel w ciągu roku. Dlatego też w dziale „Rok liturgiczny” omówione zostały treści czytań od piątej do ósmej niedzieli zwykłej w cyklu C. Natomiast w kolejnym artykule wstępnym, zawartym w dziale „Katecheza liturgiczna”, rozpoczynamy omawianie piątego rozdziału Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego, z którego zdobędziemy wiedzę o wystroju Kościoła, a dokładniej o roli i wyglądzie ołtarza.

Nie zapominajmy, że w lutym przypadają również święta liturgiczne: Ofiarowanie Pańskie (2 lutego), które jest jednocześnie Dniem Życia Konsekrowanego, Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy (14 lutego) i Katedry Świętego Piotra (22 lutego). Aby zrozumieć ich znaczenie i zapoznać się z ich treścią, warto zajrzeć do naszego miesięcznika nie tylko po to, by sięgnąć do tekstów liturgicznych, ale także aby przeczytać towarzyszące tekstom wprowadzenia, komentarze i pytania do refleksji. Są one nieodłączną częścią każdego wydania i ufamy, że stanowią wartościową pomoc w rozważaniu słowa Bożego i w odniesieniu go do własnego życia.

W „Obrzędach Mszy św.” natomiast znajduje się szeroki wybór prefacji na okres zwykły, wspomnienia świętych, pasterzy, męczenników, zakonników, a także trzy podstawowe modlitwy eucharystyczne oraz Druga modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania. A wszystko to po to, by ułatwić czynne, świadome i pełne uczestnictwo w Eucharystii lub też – jeśli nie jest ono możliwe – dać do ręki teksty mogące ubogacić naszą codzienną modlitwę i uczynić ją jeszcze bardziej głęboką i osobistą.

Komentarze: ks. Tomasz Atłas
Modlitwa wiernych:: s. Monika Szczepanik OSCCap
Wprowadzenia do liturgii słowa na niedziele: ks. Franciszek Mickiewicz SAC

 
 
 

 
 
 
 

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.