loading

Majowy numer „Od Słowa do Życia” tradycyjnie zawiera pełne teksty liturgiczne na każdy dzień bieżącego miesiąca.
Dział „Rok liturgiczny” jest poświęcony omówieniu treści czytań kolejnych niedziel okresu Wielkanocy – od trzeciej do siódmej.
Z kolei w dziale „Katecheza liturgiczna” znajdziemy omówienie 50 dni wielkanocnej radości – od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Pierwsi chrześcijanie uważali, że jest to czas nieprzerwanej radości, dlatego też nie wolno było w tym czasie pościć, modlić się w postawie klęczącej, która była uważana za postawę pokutną, ani też odprawiać publicznych pokut. Zachęcamy do sięgnięcia po nasz miesięcznik lub do zajrzenia pod zakładkę: formacja liturgiczna, aby dowiedzieć się więcej na temat tego z czym wiąże się okres okres Wielkanocy i jak możemy go przeżywać. Pamiętajmy, maj to nie tylko miesiąc maryjny – w pobożności ludowej, ale to miesiąc paschalny, w którym wciąż wspominamy Zmartwychwstanie Pana naszego, Jezusa Chrystusa. I to w Nim właśnie jest nasze życie, życie wieczne, które rozpoczyna się już tutaj, na ziemi. A Maryja, Matka Zmartwychwstałego Pana może nam pomagać żyć tą prawdą w naszej codzienności.

Komentarze: Agnieszka Wawryniuk
Modlitwa wiernych: s. Irena Karczewska FMM (franciszkanka misjonarka Maryi), redakcja
Wprowadzenia do liturgii słowa na niedziele: o. Tomasz Dąbek OSB (benedyktyn)

 
 
 

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.

jest