loading

Marcowy numer Od Słowa do Życia tradycyjnie zawiera pełne teksty liturgiczne na każdy dzień tego miesiąca.

Dział „Rok liturgiczny” poświęcony jest wyjaśnieniu treści formularzy mszalnych wykorzystywanych w niedziele Wielkiego Postu. Dzięki temu pełniej przeżyjemy zbawienny dla nas czas przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Natomiast w dziale „Katecheza liturgiczna” znajdziemy omówienie misterium Chrystusa, które przeżywamy w ciągu roku liturgicznego. Dzięki celebracji całego misterium otwieramy się bowiem na bogactwo Jego zbawczych czynów i przyjmujemy łaskę zbawienia.

 

 

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.

jest