loading

Marcowy numer naszego miesięcznika liturgicznego zawiera teksty liturgiczne na czas Wielkiego Postu, od poniedziałku 2 tygodnia Wielkiego Postu. Są one o tyle interesujące, że na każdy tego okresu jest przewidziana osobna kolekta. Możemy zatem przeżyć ten czas będąc prowadzeni przez teksty liturgiczne.
W dziale „Rok liturgiczny” omówione zostały teksty czytań na poszczególne niedziele Wielkiego Postu przypadające w marcu. Fragmenty Ewangelii pochodzą z Ewangelii według św. Jana i mówią o przyszłym uwielbieniu Chrystusa przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Natomiast tematem działu „Katecheza liturgiczna” jest struktura Mszy św. oraz jej elementy według Ogólnego Wprowadzenia do Mszału rzymskiego. Przybliżone zostały formuły, jakie występują w czasie celebracji Mszy św., rola i znaczenie śpiewów, oraz krótkie omówienie gestów i postawy ciała, które wykonujemy podczas celebracji Mszy św.Komentarze: ks. Jacek Sosnowski
Modlitwa wiernych: Anna Jurga
Wprowadzenia do liturgii słowa na niedziele: ks. Adam Dynak

 
 
 

 
 
 
 

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.