loading

Marcowy numer miesięcznika liturgicznego „Od Słowa do Życia” w roku 2023 obejmuje większość okresu Wielkiego Postu: od połowy pierwszego tygodnia prawie do końca piątego tygodnia. To, jakie znaczenie ma ten czas, zostało w dużej mierze wyjaśnione w artykule wstępnym umieszczonym w dziale „Rok liturgiczny”, zatytułowanym: „Wielki Post czasem wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Jest to tym bardziej ważne i może być pomocne, że w roku 2023 w trzecią, czwartą i piątą niedzielę Wielkiego Postu są czytane Ewangelie, tradycyjnie związane z obrzędami chrześcijańskiego wtajemniczenia, które ma prowadzić do głębszego poznania Chrystusa. Jest On dla wierzących – nie tylko tych przygotowujących się do przyjęcia chrztu, ale też tych, którzy w czasie Wielkiego Postu mają pogłębić znaczenie przyjętego chrztu. Jezus zatem jest ukazany jako woda życia zaspokajająca pragnienie (Ewangelia z trzeciej niedzieli Wielkiego Postu o spotkaniu Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba, J 4, 5-42); światło, rozjaśniające ciemności grzechu pierworodnego (Ewangelia z czwartej niedzieli Wielkiego Postu o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia, J 9, 1-41); zmartwychwstanie i życie wierzących w Niego (Ewangelia z piątej niedzieli Wielkiego Postu o wskrzeszeniu Łazarza, J 11, 1-45).
W artykule umieszczonym w dziale „Katecheza liturgiczna” kontynuowane jest wyjaśnianie kolejnych części liturgii słowa, jakimi są: wyznanie wiary i modlitwa wiernych. Omówione zostały także miejsce głoszenia słowa Bożego i księgi wykorzystywane w tej pierwszej części Mszy św.
Nie zapominajmy jednak, że nasz miesięcznik zawiera przede wszystkim teksty na każdy dzień miesiąca ubogacone komentarzami, wprowadzeniami i pytaniami do osobistej refleksji. A wszystko to po to, by modlitwa była przeżywana bardziej świadomie i prowadziła do pogłębienia osobistej relacji z Bogiem.
Po nasz miesięcznik można sięgnąć zarówno w formie tradycyjnej, drukowanej, jak i cyfrowej, korzystając ze strony odslowa.pl lub dedykowanej aplikacji, co sprawia, że jego treści stają dostępne w każdym czasie i miejscu.

Komentarze: Teresa Stanek
Rok liturgiczny: s. Anna Hyszko CHR
Modlitwa wiernych: Paweł Grzybek, Redakcja
Wprowadzenia do liturgii słowa na niedziele: ks. Tomasz Borkowski


 
 
 
 
 
 
 

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.

jest