loading

10 CZERWCA – W archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz w diecezji włocławskiej: Bł. Bogumiła, biskupa, patrona archidiecezji i diecezji

W archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz w diecezji włocławskiej: Bł. Bogumiła, biskupa, patrona archidiecezji i diecezji

jest