loading

14 LUTEGO – Świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy, formularz

Świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy