loading

2 CZERWCA – W diecezji sandomierskiej: Błogosławionych męczenników Sadoka i Towarzyszy

W diecezji sandomierskiej: Błogosławionych męczenników Sadoka i Towarzyszy

jest