loading

25 CZERWCA – W diecezji elbląskiej: Bł. Doroty z Mątowów, patronki diecezji

W diecezji elbląskiej: Bł. Doroty z Mątowów, patronki diecezji

jest