loading

28 KWIETNIA – Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezbitera

Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezbitera

jest