loading

7 WRZEŚNIA – W diecezji bielsko-żywieckiej: Św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika

W diecezji bielsko-żywieckiej: Św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika

jest