loading

01.01 – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

Wpatrzeni w Bogurodzicę adorującą Dzieciątko,
z wdzięcznością za Jej uległość wobec
Bożej woli, zanieśmy do Boga, kochającego
Ojca, nasze prośby:

1. Zawierzamy Tobie, Boże, dzisiejsze papieskie
orędzie pokoju skierowane do
wszystkich ludzi dobrej woli. Spraw, by
pomogło rodzinie ludzkiej z nową determinacją
podejmować ciągły wysiłek w walce
o pokojowe współżycie między narodami.

2. Zawierzamy Tobie, Boże, wszystkich chrześcijan.
Spraw, by pośród codziennych trudów,
konfliktów i problemów byli ludźmi
ewangelicznego pokoju, niosąc innym dar
przebaczenia i radości.

3. Zawierzamy Tobie, Boże, narody, rodziny
i wszystkich ludzi dotkniętych nienawiścią
i brakiem pojednania. Uzdrawiaj, Ojcze
Najlepszy, rany zadane podziałami i przemocą;
obdarz nasz świat pokojem.

4. Zawierzamy Tobie, Boże, najuboższych,
zwłaszcza tych, którzy żyją w obozach dla
uchodźców. Dzięki Twemu miłosierdziu
daj im doświadczyć ludzkiej solidarności
i spraw, aby otrzymali potrzebną pomoc
i wsparcie.

5. Zawierzamy Tobie, Boże, bezdzietne małżeństwa.
Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na ich
cierpienie, napełnij ich ufnością i obdarz
darem rodzicielstwa.

6. Zawierzamy Tobie, Boże, nas samych,
złączonych w wysławianiu Tajemnicy
Wcielenia. Spraw, byśmy umieli patrzeć
na wszystkie wydarzenia w naszym życiu
przez pryzmat wiary i, wraz z Maryją,
rozważali w sercach Twoją, Ojcze, niepojętą
dobroć.

Dziękujemy Ci, Boże nasz, za dar Wcielenia
Twojego Syna, który narodzony z Dziewicy
Maryi stał się prawdziwym człowiekiem. On
jest naszym pokojem i pojednaniem przez
Jego wstawiennictwo wysłuchaj modlitwy,
którą do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

jest