loading

02.02 – OFIAROWANIE PAŃSKIE

Razem z Maryją zanieśmy nasze modlitwy do
Jezusa, naszego Pana, w którym mamy śmiały
przystęp do Ojca:

1. Jezu, Boże ukryty, pociągnij ku sobie serca
ochrzczonych. Niech zajaśnieje w ich życiu
żywe światło Ewangelii, abyś mógł przez
nich objawiać światu niepojęte miłosierdzie
Ojca.

2. Jezu, Oblubieńcze Kościoła, zawierzamy
Tobie wspólnoty życia konsekrowanego.
Odnawiaj je nieustannie w wierności
powołaniu, aby przez życie w komunii
były dla świata znakiem nadziei i wiary
w ostateczne zwycięstwo miłości.

3. Jezu, Książę pokoju, spraw, aby łagodność
i bezbronność Twojej miłości usuwała
mury wrogości, leczyła rany niezgody,
podziałów, przywróciła pokój narodom
dotkniętym wojnami.

4. Jezu, Przyjacielu ubogich, przynosimy
Ci cierpienie i bezradność najuboższych
naszej ziemi. Pochyl się nad nimi i przez
braci, którzy zaniosą im Twoje miłosierdzie,
pozwól doświadczyć radości płynącej
z Twojej bliskości.

5. Jezu, Synu Maryi, błogosław rodzinom
i wspieraj je swoją łaską. Daj każdej moc
miłości, która z otwartością przyjmuje
nowe życie oraz pozwala dzieciom i rodzicom
wzrastać do pełnej ludzkiej dojrzałości.

6. Jezu, Radosna światłości, obdarz nas, złączonych
w uwielbieniu, darem ubóstwa
i dziecięctwa duchowego, abyśmy w zaufaniu
i prostocie oczekiwali wszystkiego od
Ciebie, przyjmując Twoje dary z wdzięcznością
i dziękczynieniem.

Panie Jezu, Ty jesteś jedynym światłem, które
prowadzi nas do Ojca. Przyjmij nasze modlitwy
i przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy spraw,
byśmy nigdy nie oddalili się od Ciebie. Który
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.