loading

02 PAŹDZIERNIKA – ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW

Bogu, który w swojej dobroci posłał dla naszej obrony Świętych Aniołów Stróżów, przedstawmy nasze prośby:

1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby wrażliwi na Boże natchnienia umacniali wiernych w kroczeniu za Jezusem Chrystusem.
2. Módlmy się za rządzących państwami, aby przez wydawane akty prawne przyczyniali się do ochrony życia od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci.
3. Módlmy się za młodych, aby wsparci opieką Aniołów Stróżów dobrze rozeznali swoje powołanie i zawsze byli dla świata znakiem obecności Boga.
4. Módlmy się za ludzi pogardzanych i odrzuconych, aby doświadczyli szacunku i akceptacji ze strony bliskich, sąsiadów i całej wspólnoty parafialnej.
5. Módlmy się za zmarłych, aby stali się uczestnikami chwały Bożej.
6. Módlmy się za nas, abyśmy wrażliwi na głos towarzyszących nam Aniołów Stróżów szukali w doczesnym życiu dóbr wiecznych.

Boże bogaty w miłosierdzie, Ty posyłasz swoich aniołów, aby nas strzegli i doprowadzili do wiecznego zbawienia. Wierzymy, że przez ich wstawiennictwo wejrzysz na nas łaskawie i wysłuchasz naszego wołania. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.