loading

03.02 – niedziela, 3 lutego

Z wiarą zawierzmy dobremu Bogu nasze prośby:

1. Módlmy się o dar Ducha Świętego dla
wierzących w Chrystusa, aby żyli pełnią
darów otrzymanych w chrzcie i nieśli swym
życiem światło Bożego królestwa wszędzie
tam, gdzie panuje ciemność grzechu
i rozpaczy.

2. Módlmy się za alumnów, którzy przygotowują
się do święceń prezbiteratu, aby
napełniali się Duchem Pana i stawali się
zdolni do podejmowania wszystkich wymagań
formacyjnych, aby dobrze rozeznali
Bożą wolę i byli jej ulegli w całym swoim
życiu, a napełniani Duchem Pana stawali
się zdolni do podejmowania wszystkich
powierzanych im zadań.

3. Módlmy się o otwartość na dialog dla
wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa
i islamu, abyśmy odkrywając to, co nas
łączy, umieli wspólnie zabiegać o wzrost
braterstwa i pokoju na świecie.

4. Módlmy się za ciężko chorych i umierających,
aby z ufnością mogli przekroczyć
granice śmierci, mając udział w zwycięstwie
Bożego Syna nad lękiem i śmiercią.

5. Módlmy się o mądrość i światło Ducha
Świętego dla studentów, aby przez wytrwałą
pracę i dobre przygotowanie do
sesji w pokoju serca zaliczyli egzaminy.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną,
abyśmy słuchając głosu Pana,
pozwolili się prowadzić wszędzie tam,
gdzie nas posyła.

Boże, Ojcze najlepszy, Ty znasz nasze serca
i wiesz, czego potrzebujemy. Przyjmij modlitwę,
jaką z ufnością do Ciebie zanosimy,
i spraw, abyśmy odważnie szli za Tobą w całym
naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.