loading

03.05 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

Zgromadzeni w uroczystość Królowej Polski
skierujmy nasze serca do Boga i wołajmy:

Wysłuchaj nas, Panie

1. Dobry Boże, polecamy Ci Kościół w Polsce.
Niech umacnia się w wierze, miłości
i posłuszeństwie Twoim przykazaniom.

Wysłuchaj nas, Panie

2. Dobry Boże, polecamy Ci rządzących w naszej
Ojczyźnie. Niech wsparci naszymi
modlitwami dbają o dobrobyt wszystkich
obywateli.

Wysłuchaj nas, Panie

3. Dobry Boże, polecamy Ci wszystkich Polaków
mieszkających w kraju i poza jego
granicami. Niech miłość do Maryi, naszej
Królowej będzie dla nich siłą w zachowywaniu
Bożych praw.

Wysłuchaj nas, Panie

4. Dobry Boże, polecamy Ci ludzi samotnych,
bezrobotnych, żyjących w niedostatku.
Niech znajdą pomocną dłoń i otwarte serce
wśród tych, którzy ich otaczają.

Wysłuchaj nas, Panie

5. Dobry Boże, polecamy Ci zmarłych. Niech
za życie, w którym służyli Tobie, otrzymają
niewiędnący wieniec chwały.

Wysłuchaj nas, Panie

6. Dobry Boże, polecamy Ci nas samych.
Niech radość z dzisiejszego święta naszej
Pani i Królowej będzie siłą do godnego
życia dziecka Bożego.

Boże, nasz Ojcze, który dałeś nam Maryję jako
Matkę i Królową, wysłuchaj naszych próśb
i obdarz nas swoją łaską. Przez Chrystusa,
Pana naszego.