loading

25 marca – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Maryja w swym uniżeniu została wybrana na Matkę Zbawiciela świata. Przepełnieni radością wołajmy wspólnie do Chrystusa:
Synu Maryi, wysłuchaj nas.
1. Panie Jezu, który przyszedłeś pełnić wolę swego Ojca, umacniaj Kościół Święty, by był znakiem Twojej obecności w świecie.
Synu Maryi, wysłuchaj nas.
2. Panie Jezu, który każdemu człowiekowi dajesz łaskę życia i miłości, spraw, by ustanawiający prawo państwowe i międzynarodowe działali dla dobra ludzkości.
Synu Maryi, wysłuchaj nas.
3.,/b> Panie Jezu, który zechciałeś narodzić się z Dziewicy Maryi, umocnij wszystkich podejmujących duchową adopcję dziecka poczętego, by wytrwali w powziętych postanowieniach.
Synu Maryi, wysłuchaj nas.
4. Panie Jezu, który dałeś nam swoją Matkę, spraw, aby każde nowe życie było przyjmowane z godnością i miłością.
Synu Maryi, wysłuchaj nas.
5. Panie Jezu, który jesteś Drogą prowadzącą do Ojca, obdarz zmarłych radością wiecznego przebywania w niebie.
Synu Maryi, wysłuchaj nas.
6. Panie Jezu, który w Maryi dajesz nam znak swej nieskończonej miłości, pomóż nam naśladować Twą Matkę w pokorze i uniżeniu.
Synu Maryi, wysłuchaj nas.
Jezu, nasz Zbawicielu, wdzięczni za doświadczenie opieki i orędownictwa Twojej Matki, pełni nadziei, prosimy, abyś nas wysłuchał i doprowadził do pełnej jedności z Tobą i Bogiem Ojcem w Duchu Świętym. Amen.