loading

3 TYDZIEŃ WIELKANOCY

Zanieśmy nasze wspólne prośby do Boga,
który zna nasze serca i pragnie zaradzać naszym
potrzebom.

Wysłuchaj nas, Panie

1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby w duchu
odpowiedzialności za powierzony im
lud prowadzili wszystkich drogami zbawienia.

Wysłuchaj nas, Panie

2. Módlmy się za sprawujących władzę, aby
wykonywali swoją służbę z miłością i poświęceniem
dobru wspólnemu.

Wysłuchaj nas, Panie

3. Módlmy się za prześladowanych za wiarę
i przekonania religijne, aby w radości
Ducha Świętego świadczyli o mocy zwycięstwa
dobra nad złem.

Wysłuchaj nas, Panie

4. Módlmy się za ludzi borykających się
z życiowymi przeciwnościami, aby swoją
nadzieję pokładali w Bogu i zaufali
Jego słowu.

Wysłuchaj nas, Panie

5. Módlmy się za zmarłych, aby wsparci naszymi
modlitwami osiągnęli radość oglądania
Boga twarzą w twarz.

Wysłuchaj nas, Panie

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli
w codziennych wydarzeniach rozpoznawać
obecnego wśród nas Chrystusa.

Wysłuchaj nas, Panie

Boże, który przez Zmartwychwstanie swego
Syna ukazałeś nam swoją miłość, wysłuchaj
naszych modlitw i obdarz nas swoim pokojem.
Przez Chrystusa, Pana naszego.