loading

09 listopada – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Bogu, który z żywych i wybranych kamieni przygotowuje wiekuistą świątynię swojej chwały, polecajmy sprawy Kościoła i świata:

1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby jako następca apostoła Piotra był dla wszystkich wierzących widzialnym fundamentem jedności wiary i braterskiej miłości.

2. Módlmy się za sprawujących władzę, aby odpowiedzialnie ustanawiali prawa, które będą chroniły ludzkie życie i przyczyniały się do budowania dobrobytu.

3. Módlmy się za naród żydowski, aby Bóg oświecił ich serca, by uznali w Jezusie Chrystusie oczekiwanego Mesjasza i Zbawiciela wszystkich ludzi.

4. Módlmy się za przygotowujących się do przyjęcia sakramentów, aby odrodzeni i umocnieni łaską Ducha Świętego wzrastali w wierze, nadziei i miłości.

5. Módlmy się za zmarłych, aby ci, którzy przez chrzest zostali włączeni do Ciała Chrystusowego, zostali przyjęci do grona zbawionych.

6. Módlmy się za nas, abyśmy byli świadomi obecności Boga, który pragnie w nas przebywać i działać w naszym życiu.

Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że nas wysłuchujesz i w swoim Kościele nieustannie pomnażasz owoce Ducha Świętego, którego mu zesłałeś, aby lud Tobie wierny rósł w łasce i dojrzewał do zbudowania niebieskiego Jeruzalem. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

jest