loading

1 tydzień adwentu

Rozpoczynając okres adwentu, skierujmy nasze prośby do Boga, który w liturgii wyznacza nam czas pokuty i nawrócenia.
1. Za Kościół święty, aby z czujnością i uwagą stał na straży wartości wypływających z wiary, pomagając Ludowi Bożemu właściwie odczytywać znaki obecnego czasu.
2. Za chrześcijan obrządku łacińskiego, rozpoczynających okres oczekiwania na przyjście Chrystusa w Ciele, aby jak najlepiej wykorzystali dane im środki uświęcenia.
3. Za trwających w grzechach ciężkich oraz tych, którzy świadomie odrzucają Boga, aby pragnienie powrotu do Niego stało się silniejsze niż wyrzuty sumienia i lęk przed ludzkim osądem.
4. Za mieszkańców krajów, w których jest zauważalny szybki proces laicyzacji, aby potrafili zatrzymać się nad tajemnicą powtórnego przyjścia Chrystusa.
5. Za ciężko chorych, którzy przeżywają tegoroczny adwent ze świadomością kończącego się życia, aby otrzymali łaskę dobrego przygotowania się na ostateczne spotkanie z Panem w wieczności.
6. Za nas samych, aby rozpoczynający się okres poprzedzający święta Narodzenia Pańskiego był czasem przemiany życia w tych jego dziedzinach, które najbardziej potrzebują działania łaski.
Wszechmogący Boże, Ty dajesz nam czas przygotowania do celebracji tajemnic naszej wiary w świętach Bożego Narodzenia. Wysłuchaj naszych próśb, abyśmy mogli rozpoznać i wykorzystać otrzymane od Ciebie dary. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.