loading

1 TYDZIEŃ ADWENTU

Rozpoczynając nowy rok liturgiczny, zawierzajmy Dobremu Bogu nas samych i módlmy się w naszych potrzebach:

1. Za Kościół rozpoczynający czas duchowego przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego, aby otwarty na łaskę przemiany i nawrócenia był gotowy na przyjście Zbawiciela.

2. Za ubogich i odrzuconych na tym świecie, by doświadczyli dobra i pomocy ze strony bliźnich.

3. Za osoby, które utraciły sens życia i trwają w poczuciu osamotnienia, by wezwawszy Imienia Pana, jak najszybciej doznały pociechy i obecności Boga w ich ciemnościach.

4. Za dzieci i młodzież, aby przez chętne uczestnictwo w adwentowych Mszach Świętych odkryły istotę nadchodzących Świąt.

5. Za zmarłych, aby po trudach ziemskiej wędrówki oglądali chwałę i potęgę Boga w niebie.

6. Za nas samych i naszych bliskich, by w adwentowym czuwaniu nastąpiło przebudzenie ze snu grzechu do gotowości na spotkanie z Jezusem i pełnienia Jego woli.

Boże, nasz Ojcze, wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich, stajemy przed Tobą i błagamy – umacniaj nas aż do końca, abyśmy byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.