loading

1 tydzień Adwentu

Do Boga, który w Jezusie, Synu Bożym stał się człowiekiem, skierujmy nasze ufne prośby:

1. Módlmy się za Kościół święty, Oblubienicę Jezusa, aby dobrze przygotował się na przyjście swego Oblubieńca.

2. Módlmy się za przywódców państw, aby wykorzystywali swoją pozycję do szerzenia pokoju i sprawiedliwości na świecie.

3. Módlmy się za osoby, które nie chodzą do kościoła, aby Bóg pociągnął ich ku sobie więzami miłości.

4. Módlmy się za pracowników handlu i usług, aby pomimo wzmożonej pracy przeżywali Adwent jako czas duchowego przygotowania na przyjście Jezusa.

5. Módlmy się za zmarłych, aby Bóg okazał im łaskę i dał im swoje zbawienie.

6. Módlmy się za nas, abyśmy prawdziwie tęsknili za Bogiem i szukali Go całym sercem.

Boże, Ty znasz trud życia na ziemi, prosimy, wysłuchaj naszych modlitw i przyjdź nam z pomocą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.