loading

1 tydzień Adwentu

Oczekując na przyjście Jezusa, Wcielonego Słowa, skierujmy do Niego nasze wołanie:

     Przyjdź, Panie Jezu.

1. Prosimy za Kościół, aby nieustannie zapraszał wierzących do coraz lepszego życia zgodnie z nauczaniem Ewangelii.

     Przyjdź, Panie Jezu.

2. Prosimy za rządzących, aby spełniając swoje obowiązki, nie ulegali korupcji i nieuczciwości.

     Przyjdź, Panie Jezu.

3. Prosimy za młodzież, aby dobrze i mądrze wybrała drogę swojego powołania.

     Przyjdź, Panie Jezu.

4. Prosimy za osoby trwające w nałogach, aby miały w sobie siłę do walki z uzależnieniem.

     Przyjdź, Panie Jezu.

5. Prosimy za konających, aby mogli z radością stanąć przed obliczem Boga w niebie.

     Przyjdź, Panie Jezu.

6. Prosimy za nas zgromadzonych wokół ołtarza Chrystusa, abyśmy każdego dnia znajdowali czas na modlitwę i spotkanie z Bogiem oraz drugim człowiekiem.

     Przyjdź, Panie Jezu.

Panie Jezu, Ty na końcu czasu przyjdziesz w chwale. Wysłuchaj naszej modlitwy i dopomóż, aby nasze serca były gotowe na spotkanie z Tobą. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki, wieków.