loading

1 tydzień Adwentu DP

Zwróćmy się do Boga, który jest naszym Ojcem i wzywa nas do czuwania w oczekiwaniu na powtórne przyjście Jego Syna, i wołajmy:

     Niech wszyscy ludzie ujrzą Twe zbawienie.

1. Módlmy się za Kościół, aby wiernie podążał za swoim Panem, Jezusem Chrystusem.

     Niech wszyscy ludzie ujrzą Twe zbawienie.

2. Módlmy się o wolność w wyznawaniu wiary dla wszystkich chrześcijan, aby rządzący przyczyniali się do pojednania i pokoju.

     Niech wszyscy ludzie ujrzą Twe zbawienie.

3. Módlmy się za najmłodszych misjonarzy, którzy przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci i inne wspólnoty misyjne wspierają rówieśników w krajach misyjnych, aby ich zapał przyniósł dobre owoce.

     Niech wszyscy ludzie ujrzą Twe zbawienie.

4. Módlmy się za pogrążonych w smutku, aby oczekiwanie na przejście Pana Jezusa przyniosło im radość i nadzieję.

     Niech wszyscy ludzie ujrzą Twe zbawienie.

5. Módlmy się za zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia zostali przyjęci do radości nieba.

     Niech wszyscy ludzie ujrzą Twe zbawienie.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy, oczekując na przyjście Pana, dobrze się do niego przygotowali.

     Niech wszyscy ludzie ujrzą Twe zbawienie.

Dobry Boże, przyjmij nasze pokorne prośby i wysłuchaj nas, abyśmy kiedyś w wieczności mogli Cię uwielbiać na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.