loading

1 tydzień adwentu DP

Adwent to czas, w którym w sposób szczególny przygotowujemy się na spotkanie z Panem mającym przyjść powtórnie na ziemię, aby dokonać sądu nad światem, prośmy Go pokornie, abyśmy prowadzili życie godne dzieci Bożych.
     Udziel nam, Panie, darów Twojego Ducha.
1. Módlmy się za Kościół, aby z gorliwością głosząc ludziom Ewangelię i udzielając sakramentów świętych, pomógł im jak najlepiej przygotować się na spotkanie z Chrystusem w wieczności.
     Udziel nam, Panie, darów Twojego Ducha.
2. Módlmy się za Ojca Świętego, aby jego pontyfikat przyniósł otwarcie Chrystusowi serc wszystkich ludzi i granic wszystkich państw.
     Udziel nam, Panie, darów Twojego Ducha.
3. Módlmy się za rodziców, aby nauczyli swe dzieci szeroko otwierać przed Chrystusem swe serca, być ludźmi żywej wiary, odważnie ją wyznawać, kochać Boga, Kościół, Ojczyznę i okazywać miłosierdzie bliźnim.
     Udziel nam, Panie, darów Twojego Ducha.
4. Módlmy się za ludzi, którym sumienie wytyka grzech, aby przez sakrament pokuty pojednali się z Bogiem i bliźnimi oraz odnaleźli sens swego życia.
     Udziel nam, Panie, darów Twojego Ducha.
5. Módlmy się za chorych, aby w czasie choroby nie zabrakło przy nich ludzi miłosiernych, z oddaniem i skutecznie im służących oraz aby dzięki Bożemu miłosierdziu szybko powrócili do zdrowia.
     Udziel nam, Panie, darów Twojego Ducha.
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy wsparci Bożą łaską zawsze gorliwie i skutecznie realizowali nasze powołanie do świętości i apostolstwa.
     Udziel nam, Panie, darów Twojego Ducha.
Przyjmij, Panie, nasze prośby i udziel nam łaski jak najlepszego przygotowania się na spotkanie z Tobą, kiedy staniemy na progu wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.