loading

1 tydzień Adwentu

Wyczekując przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa, przedstawiajmy Mu z ufnością nasze prośby.

1. Módlmy się za całą rodzinę ludzką, aby przez zaangażowanie na rzecz pokoju, sprawiedliwości i braterstwa prostowała ścieżki współczesnego świata.

2. Módlmy się za chrześcijan, by oczekując przyjścia Pana, dążyli do jedności wiary i miłości.

3. Módlmy się za wszystkich, którzy nie słyszeli jeszcze dobrej nowiny o zbawieniu, aby adwent ich oczekiwania na wiarę został zakończony.

4. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nie zabrakło odważnych ludzi przygotowujących drogi Zbawicielowi.

5. Módlmy się za zmarłych, aby cieszyli się pełnią życia w Chrystusie.

6. Módlmy się za nas uczestniczących w tej liturgii, abyśmy potrafili dostrzegać przychodzącego do nas Pana.

Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, który przychodzisz do nas w ukryciu i wysłuchujesz pragnienia naszych serc, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego.