loading

1 tydzień zwykły

Zawierzając całe nasze życie Bożej Opatrzności, pełni ufności módlmy się w intencjach całego Kościoła.
1. Módlmy się za Kościół święty, aby odważnie głosił Ewangelię i wzywał do nawrócenia.
2. Módlmy się za ludzi rozeznających powołanie do służby Bożej, aby mieli odwagę pójścia za Chrystusem.
3. Módlmy się za małżeństwa zmagające się z bezpłodnością, aby ich pragnienie potomstwa przyczyniło się do rozwoju ich wzajemnej miłości.
4. Módlmy się za osoby bezrobotne, aby przez odpowiednią pracę mogły zapewnić godne życie sobie i swoim rodzinom.
5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili chwały nieba.
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy przez częste przystępowanie do sakramentów rozwijali w sobie życie Boże.
Boże, nasz Ojcze, Ty wiesz, czego nam potrzeba, i przychodzisz z pomocą naszej słabości. Wysłuchaj próśb, jakie do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.