loading

1 tydzień Wielkiego Postu

Przez Jezusa Chrystusa, który swoim posłuszeństwem wobec Ojca odzyskał dla nas to, co Adam utracił przez nieposłuszeństwo, przedstawmy Bogu nasze modlitwy:

1. Módlmy się za Kościół Święty i jego pasterzy, aby prowadził wiernych drogą życia zgodnego z wolą Bożą.

2. Módlmy się za rządzących naszym krajem, aby w swoim postępowaniu kierowali się dobrem wspólnym, a nie osobistymi korzyściami.

3. Módlmy się za doświadczanych pokusami i prześladowanych, aby dzięki Bożej łasce wytrwali w wierze.

4. Módlmy się za tych, którzy utracili właściwy cel życia, aby w Chrystusie uznali jedynego Pana i Zbawiciela.

5. Módlmy się za nas samych, aby Wielki Post był dla nas czasem przemiany ku pełni chrześcijańskiej doskonałości.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy podejmując wielkopostne umartwienia i czyny miłości, mieli udział w Zmartwychwstaniu i życiu Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.