loading

1 tydzień Wielkiego Postu

Z ufnością zwróćmy się do naszego Boga, aby nie zważał na nasze grzechy i wysłuchał naszego wołania:

     Panie, zmiłuj się nad nami.

1. Prosimy Cię za chrześcijan o cierpliwość i wytrwałość w podejmowaniu dzieł pokutnych.

     Panie, zmiłuj się nad nami.

2. Prosimy Cię za wierzących, ale niepraktykujących o łaskę poparcia życiem wiary wyznawanej ustami.

     Panie, zmiłuj się nad nami.

3. Prosimy Cię za rodziny, które przeżywają trudności, o odnalezienie miłości dającej siłę do wybaczania i pokonywania trudów codziennego życia.

     Panie, zmiłuj się nad nami.

4. Prosimy Cię za spowiedników, o takie zaangażowanie w posługę, które pomoże wiernym odnaleźć nadzieję i pokój serca.

     Panie, zmiłuj się nad nami.

5. Prosimy Cię za zmarłych z naszych rodzin o radość przebywania w królestwie Bożym.

     Panie, zmiłuj się nad nami.

6. Prosimy Cię za nas samych, o świadomość, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

     Panie, zmiłuj się nad nami.

Panie Boże, wysłuchaj naszego wołania, przymnażając nam wiary, wzmacniając nadzieję i rozpalając miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.