loading

1 tydzień Wielkiego Postu

Miłość Chrystusa uzdalnia nas do powracania na drogi Boże. Całym sercem zwróćmy się ku Niemu w pokornej modlitwie:

1. Chryste, udziel wszystkim ochrzczonym łaski skruchy i pokuty serca.

2. Chryste, uzdalniaj wszystkie narody do życia i współpracy w zgodzie, pokoju i wzajemnym poszanowaniu.

3. Chryste, wspieraj ubogich i opuszczonych darem Twojej obecności i udzielaj im pomocy przez działania podejmowane przez ludzi dobrej woli.

4. Chryste, wejrzyj na konających i napełnij ich serca łaską ufności w Twoje miłosierdzie.

5. Chryste, odnów w naszych sercach pragnienie świętości.

Chryste, Ty nie zostawiasz nas samych na drogach nawrócenia, kieruj nasze kroki ku Tobie i prowadź nas przez pokutę do coraz ściślejszego zjednoczenia z Tobą. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.