loading

1 tydzień Wielkiego Postu

Bóg daje nam czas pokuty, abyśmy mogli odwrócić się od naszych grzechów i żyć w Jego łasce. Wdzięczni za Jego dobroć przedstawmy Mu nasze prośby i wołajmy:

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

1. Boże, Twój Syn zwyciężył wszystkie pokusy Szatana, umocnij serca wierzących w Ciebie, aby potrafli przeciwstawić się każdej pokusie złego.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

2. Boże, Ty jesteś sprawiedliwym Sędzią, spraw, aby ci, którzy sprawują władzę sądowniczą, pamiętali o tym, że i oni kiedyś staną przed Twoim trybunałem.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

3. Boże, Ty nakarmiłeś manną swój lud błądzący na pustyni, wlej w serca ludzi dobrej woli pragnienie podzielenia się tym, co posiadają, aby nikt na ziemi nie cierpiał głodu.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

4. Boże, Ty posyłasz swoich aniołów, aby strzegli nas na wszystkich drogach naszego życia, spraw, aby wszyscy wierzący codziennie pamiętali o tym, że opiekujesz się nimi przez swoich aniołów i prosili ich o opiekę nad nimi samymi i ich bliskimi.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

5. Boże, przed Tobą zegnie się wszelkie kolano, spraw, aby nasi bliscy zmarli oddawali Ci hołd w królestwie niebieskim.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

6. Boże, Ty wydałeś za nas swojego Syna, dozwól nam znaleźć wsparcie u Niego w każdym naszym utrapieniu.

     Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.

Wszechmogący wieczny Boże, Ty sprawieś, że Twój Syn zwyciężył wszystkiepodstępy Szatana i odniósł zwycięstwo na drzewie krzyża. Wysłuchaj naszego wołania i umocnij naszą wiarę, abyśmy oczyszczeni z grzechów zawsze Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego.