loading

1 tydzień Wielkiego Postu DP

Wchodząc w czas nawrócenia i pokuty, zanieśmy do naszego Pana Jezusa Chrystusa gorące prośby.

1. Módlmy się za kapłanów i wszystkich głoszących nauki wielkopostne, aby napełnieni Duchem Świętym prowadzili wiernych ku nawróceniu.

2. Módlmy się za Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, które pomaga misjom na całym świecie, aby wspierane przez dorosłych owocnie wypełniało swoje zadanie.

3. Módlmy się za rządzących, aby ich działania zmierzały do poprawy życia wszystkich członków społeczeństwa, zwłaszcza tych najuboższych.

4. Módlmy się za tych, którzy z powodu naszego egoizmu cierpią niedostatek, aby w swoim codziennym życiu doświadczyli hojności serca tych, którym się lepiej powodzi.

5. Módlmy się za zmarłych, aby jak najszybciej mogli uwielbiać Ojca w niebie.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy przez modlitwę, post i jałmużnę oczyszczali nasze serca z grzechu.

Panie Jezu Chryste, który dla naszego zbawienia przyjąłeś krzyż, wysłuchaj naszych próśb, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.